در ساختمان هایی که امکان کابل کشی وجود دارد و کاربر سیار نداریم، استفاده از بستر سیمی ارجح است. با این حال ارتباط بی سیم با توجه به هزینه مناسب و سرعت نصب و راه اندازی بالا، از جمله متداول ترین ارتباطات شبکه ای در منازل و دفاتر کاری است. برای دستیابی به شبکه ی بی سیم مطلوب، متغیرهای متنوعی وجود دارد؛ دسته ای از آن ها در دستگاه های بی سیم، قابل تنظیم می باشند که شاید کمتر به آن ها توجه کنیم. یکی از این پارامترها پهنای کانال (Channel Width) است.
پهنای کانال عبارت است از پهنای طیفی که فرستنده، سیگنال خود را در آن منتشر می کند. بر اساس مطالعات و تجربیاتم، پهنای کانال در تجهیزات 802.11 اثر مستقیمی روی توان عملیاتی (Throughput)، برد سیگنال و توان مصرفی دارد. برای مثال وقتی که کار کمتری انجام می دهیم، انتخاب یک کانال باریک تر، برد را افزایش داده و توان مصرفی را پایین می آورد. اگر دستگاهی از حالت خودکار (Auto) پشتیبانی کند، به صورت پویا (Dynamic) پهنای کانال را در حالت بهینه تنظیم می کند.
پهنای کانال معمولا ۲۰ یا ۴۰ مگاهرتز انتخاب می شود. پر واضح است که پهنای ۴۰ مگاهرتز فضای بیشتری برای انتقال فراهم می کند و توان عملیاتی را افزایش می دهد؛ به شرطی که کارت شبکه کاربر از آن پشتیبانی کند. در عوض استفاده از پهنای ۲۰ مگاهرتز، ارتباط پایدارتری ایجاد می کند و دامنه ی تاثیر نویز را تنگ تر می کند.
از طرفی یک دستگاه بی سیم 2.4 گیگاهرتز از دامنه ی 2.412 تا 2.484 گیگاهرتز برای انتقال سیگنال استفاده می کند که با انتخاب پهنای کانال ۲۰ مگاهرتز، حداکثر می توان سه کانال بدون همپوشانی در این دامنه تعریف نمود. در اکثر کشورها استفاده از کانال های ۱، ۵، ۹، و ۱۳ پیشنهاد می شود. به این ترتیب می توانیم در یک ساختمان، چهار شبکه بی سیم بدون همپوشانی و تداخل کانال داشته باشیم (فرکانس کانال های فوق به ترتیب ۲۴۱۲، ۲۴۳۲، ۲۴۵۲ و ۲۴۷۲ مگاهرتز می باشد. در برخی از کشورها مثل انگلیس استفاده از کانال های ۱، ۶ و ۱۱ قرارداد شده است که فرکانس آن ها به ترتیب ۲۴۱۲، ۲۴۳۷ و ۲۴۶۲ مگاهرتز می باشد).
متاسفانه با انتخاب پهنای کانال ۴۰ مگاهرتز، فقط امکان استفاده از یک کانال ۲۰ مگاهرتزی (بدون همپوشانی در یک محیط) باقی می ماند.
البته در باند ۵ گیگاهرتز با توجه به دامنه ی گسترده تر (4.195 تا 5.825 گیگاهرتز) امکان تراکم و تداخل شبکه های مجاور، کمتر است. بنابراین اگر دستگاه شما از آن پشتیبانی می کند بهتر است انتخاب پهنای کانال را روی Auto بگذارید تا درباره ی پهنای ۲۰ یا ۴۰ مگاهرتز تصمیم گیری کند.
دقت کنید که با انتخاب باند ۵ گیگاهرتز، کاربرانی که کارت شبکه ی آن ها استاندارد 802.11b/g می باشد، امکان اتصال به شبکه ی بی سیم را نخواهند داشت. همچنین کاربرانی که کارت شبکه ی آن ها استاندارد 802.11a است، نمی توانند به شبکه ی بی سیم 2.4 گیگاهرتز متصل شوند.