مادون قرمز، آن قسمت از تشعشعات الکترومغناطیس هستند که طول موج بیشتری از نور مرئی دارند و دقیقا در کنار طیف قرمز مرئی قرار می‌گیرند.
گرمایی که ما از خورشید یا از یک محیط گرم احساس می‌کنیم، همان تشعشعات مادون قرمز یا به عبارتی انرژی گرمایی است. حتی بدن انسان و یخ هم از خود انرژی گرمایی ساطع می‌کنند. انتشار گرما باعث آشکار شدن اجسام در تصاویر مادون قرمز می‌شوند.
دسته‌ای از دوربین‌های شبکه با استفاده از این تکنولوژی امکان دریافت و پردازش تصاویر در تاریکی مطلق را میسر می‌سازند. کیفیت تصاویر بستگی به کیفیت و تعداد سنسورهای مادون قرمز استفاده شده در دوربین دارد. همچنین فاصله اجسام با دوربین، به طور مستقیم در کیفیت تصاویر تأثیر گذار است. هرچه فاصله سوژه از دوربین بیشتر باشد، امکان تشخیص آن توسط دوربین سخت‌تر می‌شود.
برای دوربین‌های با کاربرد بیرون از ساختمان (Outdoor Cameras) قابلیت تشخیص اجسام در تاریکی مطلق و تا فاصله‌های دورتر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به طوری که در بعضی از دوربین‌های تحت شبکه قابلیت دریافت تصاویر در تاریکی، تا شعاع ۵۰ متری وجود دارد که با پیشرفت تکنولوژی روزبه‌روز بر این مقدار افزوده می‌شود. علاوه بر آن، امکان تشخیص حرکت سوژه و ارسال هشدار امنیتی از دیگر ویژگی‌های دوربین‌های شبکه است.